Hvem skal du have fat i?

PR-afdelingen: – Benjamin Fayaz Persson
pr@aarhusstudenterradio.dk

SoMe ansvarlig: – Inger Lykke Haugen
formand@aasr.dk eller Aarhus studenterradios facebook side

Bestyrelse:
Formand: Benjamin Bisgaard
Næstformand: Inger Lykke Haugen
formand@aasr.dk

Chefredaktionen: – Olivia Heine Gorzkiewicz
chefred@aasr.dk

Oplysninger om Aarhus Studenterradio

Sendetilladelsesindehaverens navn: Aarhus Studenterradio

Sendetilladelsesindehaverens adresse: Nordre Ringgade 3, att. Aarhus Studenterradio, 8000 Aarhus C

Sendetilladelsesindehaverens kontaktoplysninger: formand@aasr.dk

Stationsnavn og frekvens: Aarhus Studenterradio. FM 98,7 MHz

Tilsynsmyndighed: Radio og TV-nævnet https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/radio-og-tv-naevnet/

Bestyrelse pr. 15. marts 2023

Formand: Benjamin Bisgaard

Næstformand: Inger Lykke Haugen

Kasserer: Frederik Trabjerg

Bestyrelsesmedlemmer: Benjamin Bisgaard, Inger Lykke Haugen, Frederik Trabjerg, Olivia Heine Gorzkiewicz, Rasmus Ruge Ravn og Lucas Enghoff Olsen