Hvem skal du have fat i?

Bestyrelse:
Formand: Kiana Lissa Marchi
formand@aasr.dk

Chefredaktionen: – Valdemar Møller Rygaard Lenschow
chefred@aasr.dk

Teknikansvarlige
Rasmus Ravn
Lucas Enghoff Olsen

Pr-Ansvarlig:
Ida Storgaard

Kasserer:
Frederik Traberg

Musikansvarlig:
Nick Kajendra
stoej@aasr.dk

Oplysninger om Aarhus Studenterradio

Sendetilladelsesindehaverens navn: Aarhus Studenterradio

Sendetilladelsesindehaverens adresse: Nordre Ringgade 3, att. Aarhus Studenterradio, 8000 Aarhus C

Sendetilladelsesindehaverens kontaktoplysninger: formand@aasr.dk

Stationsnavn: Aarhus Studenterradio.

Tilsynsmyndighed: Radio og TV-nævnet https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/radio-og-tv-naevnet/

Bestyrelse pr. 15. marts 2023

Formand: Benjamin Bisgaard

Næstformand: Inger Lykke Haugen

Kasserer: Frederik Trabjerg

Bestyrelsesmedlemmer: Benjamin Bisgaard, Inger Lykke Haugen, Frederik Trabjerg, Olivia Heine Gorzkiewicz, Rasmus Ruge Ravn og Lucas Enghoff Olsen