Videnskabskanonen

Vært: Kasper Bo Sørensen.
Videnskabskanonen går på opdagelse i videnskabens verden og chatter med førende eksperter fra alle felter.
For science!