Podcast: Bla Bla Podcast

Jens Munk: Den, der har ører, skal høre! | BBP #53

Jens Munk er studenterpræst ved Aarhus Universitet, og præst i al almindelighed. Derudover arbejder han som psykoterapeut, og er leder af en skole som uddanner læger, psykologer, præster og andre som vil specialuddanne sig i terapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

BBP #48 – Michael Henriksen

Michael er direktør i firmaet WavePiston, som arbejder med at lave rentable løsninger inde for bølgeenergi og afsaltning af vand.

BBP #47 – Michael Winterdahl

Michael er neuroscientist og gæsteforsker ved Aarhus Universitet. Han har arbejdet med et væld af hjernerelaterede områder, blandt andet hvordan sukker påvirker grisehjerner og deres adfærd.

BBP #46 – Arne Emil Hansen

Arne studerer samfundsfag, er en af grundlæggerne af Bla Bla Podcast, investeringsguru, en af vores tætteste venner og en all-around good guy.